دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه ده (10) تهران


شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه ده (10) تهران  دارای فیلدهای نام، کد، مساحت و محیط هر یک از کاربریها   برای عضویت در  کانال تلگرام فروشگاه  روی لینک کلیک نمایید.   …