پاورپوینت آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه‌ها -17 اسلاید


مشخصات فایل عنوان :آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ‌ ها قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 17   محتویات آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ‌ ها آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ‌ ها   فصل ‌ اول ‌ – كليات ‌ فصل ‌ دوم ‌ – سازمان ‌   فصل ‌ سوم ‌ – وظايف ‌   فصل ‌ چهارم ‌ – انتخاب ‌ و استخدام ‌ پزشكان ‌   فصل ‌ پنجم ‌ – امور پرستاري ‌   فصل ‌ ششم ‌ – محل ‌ و لوازم ‌ مراكز بهداشت ‌ كار     آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ‌ ها آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ‌ ها آيين ‌ نامه ‌ تاسيس ‌ مراكز بهداشت ‌ كار كه ‌ مشتمل ‌ بر شش ‌ فصل ‌ و 28 ماده ‌ و 6 تبصره ‌ مي ‌ باشد به ‌ استناد ماده ‌ 47 قانون ‌ كار تدوين ‌ و در سيصد و پنجاه ‌ و هفتمين &zw …