دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه نه (9) تهران

دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه نه (9) تهران شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه نه (9) تهران  دارای فیلدهای نام، کد، مساحت و محیط هر یک از کاربریها   برای عضویت در  کانال تلگرام فروشگاه  روی لینک کلیک نمایید.   … دریافت فایل