دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه ده (10) تهران

دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه ده (10) تهران شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه ده (10) تهران  دارای فیلدهای نام، کد، مساحت و محیط هر یک از کاربریها   برای عضویت در  کانال تلگرام فروشگاه  روی لینک کلیک نمایید.   … دریافت فایل