دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تاریخ فلسفه اسلامی 1

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تاریخ فلسفه اسلامی 1 115اسلاید اصالت فلسفه اسلامی الیور لیمان مقدمه تاریخ فلسفه اسلامی }نظرات ◦1- تردید در اصالت فلسفه اسلامی –فلسفه اسلامی اصالت ندارد و شرح و انتقال همان فلسفه یونانی است. –تقلیدی و وارداتی است –اسلامی نیست و بیگانه است (از طرف برخی متدینان) –رد دینی بودن هر […]